Raad van advies

Boerderij Ruimzicht wil zich laten toetsen (op beleid, financien en uitvoering) door onafhankelijke en ervaren deskundigen in het veld. Vanaf de start in 2012 hebben we contact gezocht met mogelijke kandidaten en na enkele bijeenkomsten is de Raad van Advies opgericht. Deze Raad van Advies is naast het bestuur en de Bewonersvergadering een officieel orgaan binnen de stichting Zorg en Begeleiding op Ruimzicht. Het doel van de Raad van Advies is het geven van gevraagd en ongevraagd advies, waarbij het advies zich uitstrekt over het doel van de stichting alsmede de bevordering, ontwikkeling en implementatie van het project zelf. Daarnaast functioneert de Raad van Advies als klankbord voor het bestuur. Minimaal 4 keer per jaar overlegt de Raad van Advies met het bestuur (Auke en Tryntsje). De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  • Wiko Bonthond (voorzitter)
  • Harold Brouwer
  • Ineke Delis

Ten behoeve van de onderlinge samenwerking is een reglement opgesteld.