Kranten over Boerderij Ruimzicht

Artikelen in 2011 in De Stellingwerf en De Koerier over de realisatie van Boerderij Ruimzicht:

logo stellingwerf

logo koerier


Een mooi artikel over de bijzonderheid van ons gebouw in de Leeuwarder Courant van 19 april 2012:

logo lc

Boerderij Ruimzicht op de radio

Tryntsje en broer Halbe zijn een paar keer bij Radio Centraal Weststellingwerf op bezoek geweest. Het eerste interview vond plaats voordat de boerderij van start was gegaan in het voorjaar van 2011.

Een jaar later in het voorjaar van 2012 vond er weer een interview plaats o.a. samen met bewoner Willem.

Artikel in Capariscoop

Ook een artikel over Halbe Kroondijk en het Boerderij Ruimzicht project in Capariscoop in april 2011:

logo capariscoop

Boerderij Ruimzicht op TV

In 2016 verscheen Tryntsje in het programma KRO de Reunie. Op de boerderij is ook een reportage gemaakt die werd vertoond in de TV uitzending.