Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over de manier waarop we je met je omgaan, de begeleiding, het eten, de was of andere zaken, kun je natuurlijk altijd terecht bij je persoonlijk begeleider of Auke of Tryntsje. Het is de bedoeling dat we naar je luisteren, uitleggen waarom we iets wel of niet gedaan hebben, en de zorg en begeleiding naar jou toe verbeteren.

Maar het kan ook voorkomen dat je een klacht wilt voorleggen aan een instantie buiten Ruimzicht. Bijvoorbeeld als je toch ergens ontevreden over bent, ook al heb je hier met ons over gesproken. Je hebt altijd het recht om rechtstreeks, zonder het met ons te bespreken, je klacht in te dienen bij klachtenportaalzorg.nl. We proberen natuurlijk om samen problemen en klachten op te lossen, daar doen we iedere dag ons best voor. Maar als je het gevoel hebt dat je klacht bij ons niet (genoeg) wordt gehoord kun je in contact komen met de klachtenfunctionaris via www.klachtenportaalzorg.nl.

Klachtenportaalzorg