Inspectie voor de gezondheidszorg

inspectie logoOp 10 januari 2013 hebben 2 inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een inspectiebezoek aan Ruimzicht gebracht. Een maand daarna hebben wij daarvan een rapport ontvangen. Naar het oordeel van de inspectie was het noodzakelijk om op een aantal beleidsaspecten nog het een en ander uit te werken. Het ging hier om het concreet maken van het opleidingsplan voor de medewerkers, medicatiebeleid en -protocollen, beleid rond het melden van fouten en (bijna) incidenten en hoe we daar mee omgaan, het opstellen van uitsluitingscriteria en implementatie van de meldcode huiselijk geweld. Voor een deel werd ons gevraagd om het kenbaar te maken op onze website. Al deze verzoeken van de inspectie hebben wij in de loop van de eerste helft van 2013 verder uitgewerkt en (deels) openbaar gemaakt. Dit heeft geresulteerd in enkele follow up rapporten op 12-4-2013 en 7-6-2013. Op 25-9-2013 hebben wij het definitieve rapport ontvangen, waarin de inspectie vaststelt dat Ruimzicht voldoet aan de voorwaardenscheppende onderwerpen. Daarmee sloot de inspectie het toezichtbezoek aan Ruimzicht af en wenste ons veel succes met de verdere borging van de bereikte kwaliteitsverbetering.

PDF klein